Дори 5-10-минутно тичане дневно може да намали риска от смърт от сърдечносъдови заболявания, установи проучване от САЩ.

В него експерти са анализирали информация от повече от 55 хиляди американци между 18 и 100 години, които са анкетирани относно техните навици за тичане през последните месеци. Около една четвърт от хората са посочили, че бягат редовно, а останалите хора са заявили, че не са бегачи.

Установено е, че за 15-годишен период при бегачите има 45% по-нисък риск да починат от сърдечносъдови заболявания и 30% по-нисък риск от смърт от каквато и да е болест в сравнение с небегачите.

Тичащите на свой ред са разделени на 5 групи според продължителността, разстоянието, честотата и скоростта си на бягане. При всички е отчетено намаляване на риска от смърт от сърдечносъдови болести, като тичащите 51 минути седмично (5-10 минути дневно) имат подобно намаление като тичащите 176 минути на седмица.

Проучването разкрива също така, че бегачите живеят средно с три години по-дълго от тези, които пропускат бягането.