Почти няма човек, който да не е загрижен за хигиената в дома. Много от препаратите за почистване обаче съдържат вредни за човешкото здраве химикали. Знаете ли, че бихте могли да си приготвите напълно безопасен мултифункционален почистващ препарат, който да използвате в домакинството? За направата му са небходими само два продукта, не се изискват абсолютни никакви […] Повече