Ще започна с едно клише – външният вид не е всичко. Когато става въпрос за привличане, много мъже си представят фино тяло, лице като от списание, големи красиви очи… Но чертите на характера могат да бъдат не по-малко впечатляващи.     Любезност Не става въпрос за онези престорени, служебни усмивки и поздрави, които срещаме всеки ден. […] Повече