Фетишът към крака (foot fetish) е ясно изразен сексуален интерес към крака и е най-често срещаната форма на сексуален фетишизъм за други несексуални части от тялото. Тази сексуална перверзия е по-широко разпространена при мъжете, отколкото при жените. Този фетиш включва не само сексуален интерес към краката, но и към обувките. За фетишистите са привлекателни формата […] Повече