Емоционална интелигентност е умението на човека да предава, възприема и контролира емоции. Тя е нова област в психологията и специалистите все още изследват точния начин, по който се формират и обработват чувствата в мозъка. Но тук няма да ви натоварваме с тежки научни термини. Показваме ви 7 черти от характера на емоционално интелигентните хора – […] Повече